Zorgvisie

Ieder kind:

eigen – aardig…

evenwaardig

Ieder kind is een individu met zijn eigen mogelijkheden, aanleg, interesses, … en moet de kans krijgen deze kwaliteiten ten volle te ontplooien. Als team willen we tegemoet komen aan de groei van de totale persoonlijkheid van elk kind. We gaan het engagement aan om zo breed mogelijk naar kinderen te kijken. We willen meer zien dan enkel de knappe rekenaars of pientere lezers. Waar zit die handige Harry, die knappe tekenaar of die toffe grappenmaker?

We zetten ons in om een krachtige leeromgeving te ontwikkelen waarin elk kind zich goed kan voelen. Vanuit het positieve willen we verder werken om kinderen sterker te maken waar het minder vlot loopt.

Je kan niet van elk kind een ster maken, maar wel elk kind laten schitteren!