Schoolreglement

Het schoolreglement is de eerste keer door het schoolbestuur, de gemeente Ravels, in de gemeenteraad van 29 juni 1998 goedgekeurd en is voor alle gemeentescholen van de gemeente Ravels hetzelfde. De laatste wijzigingen werden in juni 2020 aangebracht en goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 augustus 2021.

Het schoolreglement bestaat uit drie delen:

  • Het schoolreglement zelf
  • De leefregels: hierin worden de schooleigen leefregels opgesomd

Downloads

Onze leefregels werden in een nieuw jasje gestoken, inhoudelijk aangepast aan de schoolvisie en de nieuwe wetgevingen. Aan onze infobrochure werken we momenteel hard verder. Zodra alle gegevens voor het nieuwe schooljaar bekend zijn, wordt ook de infobrochure hier gepubliceerd.