Zorgaanpak

In de begeleiding van elk kind doorlopen we de stappen van het zorgcontinuüm. Daarbij kozen we bewust voor het feit dat onze zorgcoördinatoren ook diegenen zijn die als zorgbegeleider met de kinderen aan de slag gaan. Zo doorlopen zij het hele proces met elk kind waardoor ze een stevige basis ontwikkelen om breed mee te kijken en mee na te denken.

De leerkrachten zijn de spilfiguren om de brede basiszorg vorm te geven. We streven er naar dit te realiseren door het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving met oog voor elk kind. De klasleerkrachten kunnen op die manier via differentiatie inspelen op de verschillende noden en proberen ieder kind zo ver mogelijk te brengen. Als team proberen we steeds verder te ontwikkelen m.b.t het gebruik van een effectieve instructie, concrete materialen en afwisselende werkvormen. Een flexibele doordachte klasorganisatie wordt op die manier noodzakelijk.

Wanneer deze zorgbrede basis niet voldoende tegemoet komt aan de noden van het kind, gaat de klasleerkracht diepgaander in gesprek met de zorgcoördinator om de zorg te verhogen. Ze gaan samen op zoek naar de groeikansen van elk kind. Samen ontwikkelen ze een plan met concrete acties. Die acties kunnen zich op vele fronten situeren: hulpmiddelen binnen de klas, extra ondersteuning via de zorgjuf, meer werktijd toestaan, … Op regelmatige tijdstippen wordt het plan en vooral de effecten ervan geëvalueerd en weer bijgestuurd. Op die manier hopen we kinderen steeds in een opwaartse spiraal te brengen.

Indien we toch niet de evolutie zien die we zouden willen bereiken, doen we voor verdere ondersteuning beroep op het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding. Zo gaan we nog verder kijken waardoor we de zorg op een gepaste manier verder kunnen uitbreiden.

Het spreekt voor zich dat u als ouder mee in dit proces stapt. U kent uw kind immers het beste wat een niet te onderschatten aanvulling is tijdens onze schoolse zoektocht.