Inschrijven

Ook tijdens de vakantie kan uw kind ingeschreven worden in onze school.
In de maand juli kan dat nog tot en met 8 juli 2022 (tot 12u00 ’s middags)en vanaf 16 augustus 2022 zijn we er ook weer. Graag vooraf even een afspraak maken: telefonisch op het nummer 014 655525 of per mail via miek.van.eyndhoven@gbsklimop.be.

Wij onthalen je graag voor een korte rondleiding en een verduidelijkend gesprek.

Kleuters en leerlingen van de lagere school kunnen ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar op het secretariaat van de school worden ingeschreven: elke schooldag en in de zomervakantie in de voormiddag of na afspraak. De inschrijving van een kind gebeurt aan de hand van een officieel document zoals: uittreksel uit de geboorteakte, Kids-ID, trouwboekje, reispas, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.

Instapdata

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2,5 jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen 3 jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts worden toegelaten op één van de volgende instapdata:

 • De eerste schooldag na de zomervakantie:
  Woensdag 1 september 2022
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie:
  Maandag 7 november 2022
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie:
  Maandag 9 januari 2023
 • De eerste schooldag na 1 februari (teldag):
  Donderdag 2 februari 2023
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie:
  Maandag 27 maart 2023
 • De eerste schooldag na de paasvakantie:
  Dinsdag 17 april 2023
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag:
  Maandag 22 mei 2023

BELANGRIJK! Kleuters vanaf 3 jaar en ouder kunnen op elk moment van het schooljaar naar de school komen. Kleuters die 2,5 jaar zijn, mogen wel op elk moment van het jaar ingeschreven worden, zodat deze kinderen kunnen worden meegeteld voor de berekening van het lestijdenpakket.