Sponsortocht 2021

Lieve mensen,

Een hartelijke dank aan alle gulle sponsors voor onze jaarlijkse sponsortocht. Dit jaar is de opbrengst zoals jullie weten voor ‘T ANtWoord uit Turnhout : een vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting.

  • Het bracht maar liefst € 835,51 op. 

Onze wandeling was gepland op vrijdag 2 april, maar ook hier kwam COVID-19 een stokje voor steken. Uiteindelijk, afgelopen vrijdag onder een stralende zon, gingen we op pad.