Charter kansrijke school

De directies van alle Ravelse basisscholen stelden in samenwerking met het lokaal bestuur Ravels het ‘Charter Kansrijke’ school op.  Het charter bestaat uit 10 aandachtspunten die de strijd tegen kansarmoede moeten aangaan.  De scholen engageren zich om aan deze 10 punten te werken zodat alle kinderen dezelfde kansen krijgen.

Het charter werd opgehangen in elke school, bij ons boven de zandbak aan de speelplaats.  Daarnaast werd het in alle klassen van de lagere school besproken zodat ook onze leerlingen weten waar we voor staan en wat we belangrijk vinden.  Zij kregen ook allemaal een button om op te spelden met de boodschap ‘Ik zeg neen tegen (kans)armoede!’.

We hopen zo alert te zijn en te blijven om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden.